Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2018

niedoopisania
Bardzo bolało, choć sińców nie miałem. Po prostu pękło mi serce.
Koniec tematu.
— autor nieznany
Reposted frompasazerka pasazerka vialaparisienne laparisienne
niedoopisania
Przy niewłaściwej osobie będziesz wiecznie błagać o uwagę, czas i zainteresowanie. Odpowiednia osoba ofiaruje Ci to wszystko tylko dlatego, że Cię kocha.
— Rafał Wicijowski
niedoopisania
5744 18f5

October 25 2018

7781 50db
Reposted fromakanes akanes viairmelin irmelin
niedoopisania
9021 ab2f 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
niedoopisania
9203 8304 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
niedoopisania
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
niedoopisania
6564 e06d 500
Reposted fromwez-wyjdz wez-wyjdz viairmelin irmelin
niedoopisania
8937 b9fe 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viairmelin irmelin
niedoopisania
4276 1c95 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
niedoopisania
4739 baa7
love
niedoopisania
9201 ec9c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
niedoopisania
8719 17b1 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
niedoopisania
9876 a542
Reposted fromcountingme countingme vialaparisienne laparisienne
5317 0d75 500

ojrzasphotoblog:

Two lost souls swimming in a fish bowl

Brighton
Praktica Super TL2 + Fomapan 200

niedoopisania
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
Reposted fromffinak ffinak vialaparisienne laparisienne
niedoopisania
Tęsknię, ale w tym tęsknieniu nie chodzi o to, że myślę co robisz, gdzie jesteś, do kogo się uśmiechasz, nie chodzi też o to, że zazdroszczę lub nie wiem co się z Tobą dzieje… W tym tęsknieniu chodzi o chwile. O to, że te chwile moglibyśmy spędzić razem. W tęsknieniu chodzi o to, że żałuję tego, że nie mogę pokazać Ci siebie teraz. Ciesząc się jedynie Twoją obecnością.
— Robert K. Bloom
niedoopisania
2598 1146
Reposted fromthinredline thinredline viaolvide olvide
niedoopisania
6713 68c5 500
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaolvide olvide
niedoopisania
1765 9a3f 500
:3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viaolvide olvide
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl