Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2018

niedoopisania
8220 7afb
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie viaoll oll
niedoopisania
Reposted fromgranini granini viaoll oll
niedoopisania
9232 b81f 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaolvide olvide
niedoopisania
1054 b785 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
niedoopisania
Reposted fromTullfrog Tullfrog viaoll oll
niedoopisania
6051 72d0 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaolvide olvide
niedoopisania
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viaoll oll
niedoopisania
W ostatnich czasach widocznie wyinteligentniałem, bo zdaję sobie sprawę, że jestem bardzo głupi.
— W. Broniewski "Pamiętnik"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoll oll
niedoopisania
9953 5441 500
Reposted fromthesmajl thesmajl viamadamemonroe madamemonroe
niedoopisania
8177 7e26
Reposted fromtichga tichga viaoll oll
niedoopisania
Reposted frombluuu bluuu viaoll oll
niedoopisania
4857 843d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaolvide olvide
niedoopisania
3749 10ca 500
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
niedoopisania
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vialaparisienne laparisienne
niedoopisania
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc vianevermind336 nevermind336
0656 dc05 500

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi vianevermind336 nevermind336
niedoopisania
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoll oll
niedoopisania
Myślę, że w życiu są takie sukcesy, które w rzeczywistości były naszymi największymi porażkami. I porażki, które z perspektywy czasu okazały się być dla nas dobre. Życie zaskakuje. Są bliscy ludzie, którzy tak naprawdę są bardziej odlegli niż niejedna z gwiazd na niebie. I tacy, którzy mimo złudnego dystansu budują nasze serce. Są miłości, które okazały się być błędami. Są błędy, które tak naprawdę były miłością.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoll oll
niedoopisania
Reposted fromTullfrog Tullfrog viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl