Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

niedoopisania
Nie mów 'może', jeśli chcesz powiedzieć 'nie'.
— tumblr
niedoopisania
Mózg jako "musthave" sezonu? Marzenie. Ale za to jakie piękne! Pamiętajcie - myślenie i wiedza nie mają metki. Są za to absolutnie ponadczasowe. I na pewno nie kupicie ich na wyprzedaży w Zarze.
niedoopisania
0320 8327
Reposted fromimyours imyours viabadblood badblood
niedoopisania
7136 2b34
nie ma pierdolenia.
Reposted fromtygrysek tygrysek viabadblood badblood
niedoopisania
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabadblood badblood
niedoopisania
6179 d084
Reposted fromCattleya Cattleya viabadblood badblood
niedoopisania
Mam takie niepoukładane życie miłosne. Zawsze zachowuję się jakbym była obojętna, ale tak naprawdę to umieram od środka.
— "Before Sunset" (2004)
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabadblood badblood
niedoopisania
Dobroć też jest siłą, chociaż tak często wygląda na słabość.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted fromzielono zielono viabadblood badblood
niedoopisania
7556 c11d 500
Reposted fromjustyha justyha viabadblood badblood
niedoopisania
- Telefon Ci dzwoni, nie odbierzesz?
- Jak kocha to poczeka.
- A jak nie kocha?
- To po co odbierać?
— Z serii "Żelazna kobieca logika"
Reposted fromgeralt geralt viabadblood badblood
niedoopisania
4262 3597
Reposted fromkarahippie karahippie viabadblood badblood
niedoopisania
Nie lubimy rozczarowań, więc wolimy zrezygnować ze szczęścia niż obawiać się cierpienia.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viabadblood badblood
0939 f512
Reposted frombaronzeppeli baronzeppeli viabadblood badblood
5405 356d 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viabadblood badblood
niedoopisania
Udowodnij, że to co robimy ma sens. Nie lubię się niepotrzebnie angażować.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabadblood badblood
niedoopisania
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viabadblood badblood
niedoopisania
5659 b3a2
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viabadblood badblood

March 22 2017

niedoopisania
7875 8fa6 500
i'm so lucky you were around!
Reposted fromdepresja depresja viabadblood badblood
niedoopisania

When your parents leave and you're home alone

Expectations:

sexy


Reality: lisa
Reposted fromhalucine halucine viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl