Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

niedoopisania
Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
niedoopisania
6770 b770 500
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viaolvide olvide
niedoopisania
6612 4388
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viaolvide olvide
niedoopisania
5240 bf4c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaCattleya Cattleya
niedoopisania
7876 1e3f
Reposted fromwhocaresbutme whocaresbutme viaCattleya Cattleya
niedoopisania
2582 2080 500
niedoopisania
Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą
— Harv Eker
4537 a9be 500
niedoopisania
2989 4c6a
niedoopisania
3942 d774 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialaparisienne laparisienne
5389 ea01 500
Reposted fromdivi divi vialaparisienne laparisienne
niedoopisania
Tęskniłem za nią po prostu. Bez niej nic nie smakowało tak samo dobrze jak z nią.
— Jay Crownover
niedoopisania
5364 e109
Reposted fromnyaako nyaako viaolvide olvide
niedoopisania
niedoopisania
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viaCattleya Cattleya
niedoopisania
To kobieta wybiera mężczyznę, który ją wybierze.
Reposted frominfrezja infrezja viairmelin irmelin
niedoopisania
milion czułych dotknięć w jednym spojrzeniu.
Reposted fromlabellavita labellavita viairmelin irmelin
niedoopisania
6506 7524 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl