Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

niedoopisania
0994 f616 500
Reposted fromoll oll viabadblood badblood
niedoopisania
4319 b622 500
Reposted fromnyaako nyaako viabadblood badblood
niedoopisania
  I to jest w tym wszystkim najgorsze, że nie umiem ci tego powiedzieć.
— Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viabadblood badblood
niedoopisania
W każdej silnej kobiecie jest pierwiastek słabości, który mężczyzna powinien chronić, nie wykorzystywać.
— Charlotte Nieszyn-Jasińska
niedoopisania
0884 d80b 500
Reposted fromoll oll viahidingtonight hidingtonight
niedoopisania
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viaaanetaxx aanetaxx
niedoopisania
Jesteśmy po prostu dobrymi ludźmi z brzydką przeszłością, szukającymi idealnej przyszłości.
— K.A. Tucker
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaanetaxx aanetaxx
niedoopisania
9543 2f0c
Reposted frommonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe viatost tost
niedoopisania
3472 adfb 500
Reposted fromkaiee kaiee viatost tost
niedoopisania
Czasami niewłaściwe rzeczy prowadzą nas do właściwych ludzi.
— Gail McHugh – Collide
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaaanetaxx aanetaxx
niedoopisania
Młody człowieku, proszę cię, bądź odważny, nie bój się nawet porażki, bo porażka w ogólnym rozrachunku twej działalności pracuje na plus, jeżeli mądre wnioski z niej wyciągniesz.
— Jerzy Stuhr - "Sercowa choroba, czyli moje życie w sztuce"
Reposted frommarysia marysia viaaanetaxx aanetaxx
niedoopisania
6360 4b06 500
Reposted fromlordfish lordfish viabadblood badblood
niedoopisania
Jeżeli zamknąłeś już za sobą drzwi przeszłości, nie zaglądaj przez dziurkę od klucza, bo możesz przegapić fakt, że otwierają się przed Tobą następne, które dadzą Ci więcej szczęścia niż te, które właśnie zatrzasnąłeś.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood
2348 9b6a 500
Reposted fromlostdaemon lostdaemon viabadblood badblood
2252 c4ed
Reposted fromzi zi viabadblood badblood
niedoopisania
8882 a5b1
niedoopisania
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromlovvie lovvie viaaanetaxx aanetaxx
niedoopisania
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaanetaxx aanetaxx
niedoopisania
6309 75d6
Reposted fromdramaaddict dramaaddict vialaparisienne laparisienne
niedoopisania

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl