Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

niedoopisania
(...) Wygodnie jest myśleć, że wciąż jest się do uratowania, nawet jak się już w to prawie nie wierzy.
— Julio Cortázar
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabadblood badblood
niedoopisania
(...) Powiem wprost: nie lubię siebie. Jest kilka rzeczy, które w sobie cenię, ale to nie jest wystarczające, żebym zaakceptował całość.
— Olaf Lubaszenko: Przez pięć lat myślałem, że po prostu jest mi smutno
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viabadblood badblood
niedoopisania
Niektórzy ludzie po prostu nie potrafią mówić o swoich miłościach, ale to wcale nie znaczy, że nie kochają.
— Janusz Leon Wiśniewski - "Bikini"
niedoopisania
6329 59a4 500
Poradnik pozytywnego myślenia
niedoopisania
4760 fa39
The Age of Adaline (2015)
niedoopisania
1403 9643 500
Reposted from27days 27days vialaparisienne laparisienne
niedoopisania
3255 8b9c 500
Reposted from27days 27days vialaparisienne laparisienne
niedoopisania
1158 6c78 500
Reposted fromSalute Salute vialaparisienne laparisienne
niedoopisania
2461 2a89
Reposted frompoisonedivy poisonedivy vialaparisienne laparisienne
niedoopisania
Skoro jest tak świetnie, dlaczego nie jest dobrze?
— Karpowicz – Balladyny i Romanse
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaaanetaxx aanetaxx
niedoopisania
Życie trwa zbyt krótko, aby trwonić je na niepotrzebne smutki z powodu czegoś, co już nie powróci.
— Amanda Quick
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaanetaxx aanetaxx
niedoopisania
“ Uwielbiam budzić się przygnieciona Twoim ciałem i objęta silnymi ramionami, tak jakbym była najcenniejszą rzeczą jaką kiedykolwiek trzymałeś. ”
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaaanetaxx aanetaxx
niedoopisania
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaaanetaxx aanetaxx
niedoopisania
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viaaanetaxx aanetaxx
niedoopisania
3969 6df9 500
Pokolenie Ikea Kobiety
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaaanetaxx aanetaxx
niedoopisania
fajnie jest mieć kogoś, komu mówi się dobranoc. 
niedoopisania
Wiesz - moja podejrzliwość, moja nieufność do ludzi jest straszna. To przekonanie, że nikt mnie nie może lubić ani cenić (...). Nie wiesz, jakie to ciężkie wietrzyć wszędzie maski, nawet u tych ludzi, którzy odnoszą się do nas z miłością. Nigdy chyba nie będę mógł naprawdę kochać - bo będę wolał zdławić w sobie sentymenty niż czuć, że miłość czyjaś do mnie jest oparta na tkliwości w stosunku do biednych i słabych istot. Czuję, że jestem właściwie zupełnie wykolejony - zgubiłem rzeczywistość - obracam się w sferze urojeń. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 3 II 1931)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaaanetaxx aanetaxx
niedoopisania
   Yeah, just like us.
Reposted fromgreys-anatomy greys-anatomy viaaanetaxx aanetaxx
niedoopisania

"Uśmiechnęła się do mnie - o serce ratunku! 
Bowiem cóż to jest uśmiech?
To pół pocałunku!"

— Kornel Makuszyński
niedoopisania
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir viaaanetaxx aanetaxx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl