Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

niedoopisania
Za dobra jest. Nie rozumie, że wszyscy kłamią.
— Zygmunt Miłoszewski – "Ziarno prawdy"
niedoopisania
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
niedoopisania
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
niedoopisania
niedoopisania
  Wszyscy ci którzy uwielbiają herbatę, wiedzę, że nie tylko ona sama jest ważna, ale też KUBEK w którym ją pijesz. Dla kogoś kto przywiązuje się szybko do rzeczy, strata ulubionego kubka do herbaty to smutek. Ktoś kto tego nie pojmuje, nie wie nawet jak wielki.  
— kochałam ten kubek/psychodelic
niedoopisania
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viairmelin irmelin
niedoopisania
4603 ef42
Reposted fromniewychowana niewychowana viairmelin irmelin
niedoopisania
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
niedoopisania
5873 36d8
Reposted fromclerii clerii viairmelin irmelin
5988 f64a
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
niedoopisania
3432 c0c5 500
Reposted frompszemek pszemek viairmelin irmelin
niedoopisania
To nawet nie jest jak rozmowa z debilem o fizyce, bardziej jak ze ślepym o majestacie gwiazd.
Reposted fromyanek yanek viairmelin irmelin
4904 faaf
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin
niedoopisania
7441 c93e 500
Take the tumble
Reposted fromKik4s Kik4s viairmelin irmelin
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viamadamemonroe madamemonroe
4533 5b30
Reposted fromrawriot rawriot viaolvide olvide
niedoopisania
7135 493b
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaolvide olvide
niedoopisania
niedoopisania
0615 f62d
niedoopisania
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl