Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2018

niedoopisania
5520 e53f
Sztuczne fiolki
Reposted frompiehus piehus viabadblood badblood
niedoopisania
6170 48a5
Reposted fromcarol91 carol91 viaolvide olvide
niedoopisania
niedoopisania
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
niedoopisania
9536 a2a0
Reposted fromsmoke11 smoke11 viairmelin irmelin
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

niedoopisania
niedoopisania

Przyjdź do mnie rano
wproś się pod kołdrę i lecz dotykiem.
Zatrute rany,
myśli krwotoki opatrz językiem.

Potem tul mocno,
wyciśnij lata kiedy cię ze mną tutaj nie było,
kiedy szłam sama przez miasto widmo,
które się na mnie z hukiem waliło.

Pozwól zapomnieć,
że wszyscy umrzemy, 
że świat się kończy,
że nic nie wiemy.

Powiedz:
nie musisz
jestem
rozumiem.

Nic piękniejszego wymyślić nie umiem.

— Marta Stasiak
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

July 05 2018

niedoopisania
Nie milcz do mnie za bardzo, bo gryzę policzki od środka.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMissTake MissTake vialaparisienne laparisienne
niedoopisania
2448 df0b
niedoopisania
7716 4cf2 500
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu vialaparisienne laparisienne
niedoopisania
8487 83ea 500
Palo Alto (2014)
jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)
niedoopisania
5070 528d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
niedoopisania
niedoopisania
5308 be4f
Reposted fromktosiowa ktosiowa vialaparisienne laparisienne
5384 923d 500
niedoopisania
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viabadblood badblood
niedoopisania
3908 a4a2
Reposted fromSukkie Sukkie viabadblood badblood
niedoopisania
9525 fcce 500
fb.com
Reposted frompierdolony pierdolony vianotoco notoco
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl